U-12 西三河リーグ 1期 試合結果

期:  1期
年度: 

2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年05月07日 更新)

1部Aブロック 1巡目

A… B… C… D… E… F… G… H… I…
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

1部Aブロック 2巡目

A… B… C… D… E… F… G… H… I…
_
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

1部Bブロック 1巡目

A… B… C… D… E… F… G… H… I…
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

1部Bブロック 2巡目

A… B… C… D… E… F… G… H… I…
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

2部Aブロック 1巡目

A… B… C… D… E… F… G…
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

2部Aブロック 2巡目

A… B… C… D… E… F… G…
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

2部Aブロック 3巡目

A… B… C… D… E… F… G…
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

2部Bブロック 1巡目

A… B… C… D… E… F… G…
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

2部Bブロック 2巡目

A… B… C… D… E… F… G…
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

2部Bブロック 3巡目

A… B… C… D… E… F… G…
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

3部ブロック 1巡目

A… B… COSMO C… D… E… F… G… H… I… J… K…
チー
ム名
A B C D E F G H I J K 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位

3部ブロック 2巡目

A… B… C… D… E… F… G… H… I… J… K…
チー
ム名
A B C D E F G H I J K 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位