U-10 東尾張リーグ 1期 試合結果

期: 1期 | 2期
年度: 

2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年11月09日 更新)

Aブロック

A…ディスポルト B…FC東郷 C…FIT B D…豊山町SSS E…瀬戸NFC F…長久手SSS G…ひかりFC A H…米野JSC I…FCビアンコ ホワイト 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A-2●56○02○05○19○01△10●7 - 134122514113
B5○2-8○02○12●55○01●42●32●312404271895
C0●60●8-0●51●51△10●120●30●81017248-469
D0●21●25○0-3○25○01●43●40●29305181626
E1●55○25○12●3-1○00●61●2 - 93041519-47
F0●90●51△10●50●1-0●60●40●41017135-348
G1△14○112○04○16○06○0-0●14○119611375322
H7○03○23○04○32○14○01○0-2○124800267191
I - 3○28○02○0 - 4○01●41●2-12402198114

Bブロック

A…Toyoake落合A B…小牧エルフ C…名古屋EAST D…FCジリーノ D E…ひかりFC B F…篠木SSS G…WING イーグル H…フェルボール A I…Plaisir B 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A- - 0●20●22○07○01●40●36○09304161155
B - -0●51●111●21△10●70●151●41016445-418
C2○05○0-0●44○06○0 - 0●63○115502201194
D2○011○14○0-8○09○06○11●810○0217015110412
E0●22○10●40●8-1○00●20●83○09305625-196
F0●71△10●60●90●1-0●80●81●41017244-429
G4○17○0 - 1●62○08○0-1△16○116511299203
H3○015○06○08○18○08○01△1-8○022710572551
I0●64○11●30●100●34○11●60●8-62061038-287

Cブロック

A…UNICO B…春日井白山SSS C…尾張旭FFC D…愛知日進少年SC E…春日井JFC F…瀬戸SC G…Toyoake落合 B H…小牧小木SC I…FIT A 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A-1●35○15○18○00●51●34○00●812404242135
B3○1-6○03○03○24○21●35○00●5186022513122
C1●50●6-1△12○00●71●41●40●54116632-268
D1●50●31△1-4○11●40●72○10●107215932-237
E0●82●30●21●4-0●71○01●30●133107540-359
F5○02●47○04○17○0-0△06○21●216512329233
G3○13○14○17○00●10△0-0●11●313413188104
H0●40●54○11●23○12●61○0-0●993051128-176
I8○05○05○010○013○02○13○19○0-24800552531

Dブロック

A…フェルボール B B…春日井西部JSC C…FCジリーノ T D…WING ファルコン E…セレッソス F…Plaisir A G…FCビアンコ ブルー H…神領FC I…瀬戸FC G 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A-5○11△115○06○11○05○08○00●219611415362
B1●5-0●44○20●10●35○13●50●962061330-177
C1△14○0-11○08○03○11○02●50△017521307233
D0●152●40●11-1●40●166○00●80●73107965-568
E1●61○00●84○1-0●102△20△00●128224839-316
F0●13○01●316○010○0-5○04○01●215503406344
G0●51●50●10●62△20●5-0●60●91017339-369
H0●85○35○28○00△00●46○0-0●413413242135
I2○09○00△07○012○02○19○04○0-22710451441

Eブロック

A…藤東ニュータウン B…FC ACRS C…シルフィード春日井 D…アクア尾東 E…新川JFC F…瀬戸FC W G…アクア春日井 H…Clan瀬戸 I…豊明少年 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A-0●41○0 - 1●21○00●50●54○19304717-106
B4○0-6○0 - 3○13○00●33△313○016511327253
C0●10●6-0●62○00●40●70●74○16206632-268
D - - 6○0-7○1 - - 1●47○09301215164
E2○11●30●21●7-6○11●30●27○093051819-15
F0●10●34○0 - 1●6-0●70●34○06205920-117
G5○03○07○0 - 3○17○0-1○020○021700461451
H5○03△37○04○12○03○00●1-6○019611305252
I1●40●131●40●70●70●40●200●6-0008265-639