U-10 東尾張リーグ 1期 試合結果

期: 1期 | 2期
年度: 

2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年10月11日 更新)

Aブロック

A…ディスポルト B…FC東郷 C…FIT B D…豊山町SSS E…瀬戸NFC F…長久手SSS G…ひかりFC A H…米野JSC I…FCビアンコ ホワイト 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A-2●56○02○05○19○01△10●7 - 134122514113
B5○2-8○02○1 - 5○0 - 2●32●312402249154
C0●60●8- - 1●51△10●12 - 0●81015240-389
D0●21●2 - -3○25○01●4 - 0●262041012-26
E1●5 - 5○12●3-1○00●6 - - 6203915-67
F0●90●51△10●50●1-0●60●40●41017135-348
G1△1 - 12○04○16○06○0-0●14○116511334291
H7○03○2 - - - 4○01○0-2○115500173142
I - 3○28○02○0 - 4○01●41●2-12402198115

Bブロック

A…Toyoake落合A B…小牧エルフ C…名古屋EAST D…FCジリーノ D E…ひかりFC B F…篠木SSS G…WING イーグル H…フェルボール A I…Plaisir B 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A- - - 0●22○07○01●40●36○0930316975
B - -0●51●111●21△10●7 - 1●41015430-268
C - 5○0- - 4○06○0 - - 3○112400181174
D2○011○1 - -8○09○06○11●810○0186014710371
E0●22○10●40●8-1○00●20●83○09305625-196
F0●71△10●60●90●1-0●80●81●41017244-429
G4○17○0 - 1●62○08○0-1△16○116511299203
H3○0 - - 8○18○08○01△1-8○016510362342
I0●64○11●30●100●34○11●60●8-62061038-287

Cブロック

A…UNICO B…春日井白山SSS C…尾張旭FFC D…愛知日進少年SC E…春日井JFC F…瀬戸SC G…Toyoake落合 B H…小牧小木SC I…FIT A 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A-1●35○15○18○00●51●34○00●812404242134
B3○1-6○03○03○2 - - 5○00●515501208122
C1●50●6-1△1 - - - 1●4 - 1013316-138
D1●50●31△1-4○11●40●72○10●107215932-237
E0●82●3 - 1●4-0●7 - 1●30●130006438-349
F5○0 - - 4○17○0-0△06○2 - 13410223193
G3○1 - - 7○0 - 0△0-0●11●3721211566
H0●40●54○11●23○12●61○0-0●993051128-175
I8○05○0 - 10○013○0 - 3○19○0-18600481471

Dブロック

A…フェルボール B B…春日井西部JSC C…FCジリーノ T D…WING ファルコン E…セレッソス F…Plaisir A G…FCビアンコ ブルー H…神領FC I…瀬戸FC G 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A-5○11△115○06○1 - 5○0 - 1●213411335282
B1●5-0●4 - 0●10●35○13●5 - 3105919-107
C1△14○0- - - 3○1 - - 0△082208264
D0●15 - - -1●40●166○0 - - 3103735-288
E1●61○0 - 4○1-0●10 - 0△00●127213629-236
F - 3○01●316○010○0-5○0 - 1●212402365313
G0●51●5 - 0●6 - 0●5-0●60●90006136-359
H - 5○3 - - 0△0 - 6○0-0●4721111745
I2○1 - 0△0 - 12○02○19○04○0-16510292271

Eブロック

A…藤東ニュータウン B…FC ACRS C…シルフィード春日井 D…アクア尾東 E…新川JFC F…瀬戸FC W G…アクア春日井 H…Clan瀬戸 I…豊明少年 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A-0●41○0 - 1●21○0 - 0●54○19303712-56
B4○0-6○0 - 3○1 - 0●33△313○013411297222
C0●10●6-0●6 - 0●4 - 0●74○13105425-218
D - - 6○0-7○1 - - 1●47○09301215164
E2○11●3 - 1●7-6○1 - 0●27○09303171435
F0●1 - 4○0 - 1●6- - 0●34○06203910-17
G - 3○0 - - - - -1○020○09300240243
H5○03△37○04○12○03○00●1- - 16511245191
I1●40●131●40●70●70●40●20 - -0007259-579