U-10 東尾張リーグ 2期 試合結果

期: 1期 | 2期
年度: 

2018年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2019年2月4日 更新)

Aブロック

A…FIT A B…米野JSC C…フェルボール A D…アクア春日井 E…瀬戸FC G F…FCジリーノ A G…フェルボール B H…ひかりFC A 
チー
ム名
A B C D E F G H 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A-0△0 - 0●1 - 0●1 - 1●3101315-48
B0△0-2△20●1 - 0●20●4 - 202329-76
C - 2△2- - - 1△1 - - 20203305
D1○01○0 - -1△1 - - 3○2103106331
E - - - 1△1- - - 0●1101112-17
F1○02○01△1 - - -0●41△1822156-12
G - 4○0 - - - 4○0- - 62008084
H3○1 - - 2●31○01△1 - -72117523

Bブロック

A…FC ACRS B…WING イーグル C…FC.Clan瀬戸 D…春日井白山SSS E…FCジリーノ B F…瀬戸SC G…ディスポルト H…アクア尾東 
チー
ム名
A B C D E F G H 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A- - - - 3○03○0 - 1●262017253
B - - - 5○11○0 - - 1△172107252
C - - - - 2○1 - 2●3 - 31014405
D - 1●5 - - - - - - 000115-49
E0●30●11●2 - - - 0●52△21014313-107
F0●3 - - - - - - 1△1101114-36
G - - 3○2 - 5○0 - -2○0930010281
H2○11△1 - - 2△21△10●2-613167-14

C1ブロック

A…神領FC B…FIT B C…豊山町SSS D…西枇杷島FC E…FC.Plaisir.A F…UNICO G…小牧エルフ H…F.C. ビアンコ B I…豊明少年 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A- - - - 2○1 - - - 7○062009183
B - - - 2○0 - 0●40△0 - 2○072114401
C - - - - - - - - - 00000007
D - 0●2 - - - - - - 1●2000214-39
E1●2 - - - - - - - 14○03101152134
F - 4○0 - - - -8○0 - - 6200120122
G - 0△0 - - - 0●8- - - 101108-86
H - - - - - - - - - 00000007
I0●70●2 - 2○10●14 - - - -3103224-225

C2ブロック

A…セレッソス B…藤東ニュータウン C…シルフィード春日井 D…長久手SSS E…ひかりFC B F…ビアンコ W G…TWINS H…西春SSS I…FC東郷 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A- - - 1●21△10●70●63○11●44114621-157
B - - - 1●4 - - - - 0●3000217-69
C - - -0△03○2 - 0●80●2 - 4112312-96
D2○14○10△0- - - 0●61●30●47213715-83
E1△1 - 2●3 - - - 0●3 - 0●41013311-88
F7○0 - - - - - - 3○0 - 6200100104
G6○0 - 8○06○03○0 - - - - 12400230231
H1●3 - 2○03○1 - 0●3 - - - 620267-15
I4○13○0 - 4○04○0 - - - -12400151142

C3ブロック

A…FC.Plaisir.B B…愛知日進SSC C…名古屋EAST D…Toyoake落合 A E…瀬戸NFC F…尾張旭FFC G…小牧桃ケ丘グランツ H…WING ファルコン I…Luciro FC 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A- - - - 1●5 - - - 2○0310135-25
B - - - 1●31●24○02○02○01○01240211562
C - - - - 1●2 - 2○0 - - 31013214
D - 3○1 - - - - - - 8○06200111103
E5○12○12○1 - - - 3○07○00△016510193161
F - 0●4 - - - -0●2 - - 000206-68
G - 0●20●2 - 0●32○0- - - 310327-56
H - 0●2 - - 0●7 - - - - 000209-99
I0●20●1 - 0●80△0 - - - -1013011-117

C4ブロック

A…篠木SSS B…小牧小木SC C…新川JFC D…春日井西部JSC E…Toyoake落合 B F…師勝少年SC G…春日井JFC H…瀬戸FC W 
チー
ム名
A B C D E F G H 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A- - - 2△2 - 2●61△10●62022515-107
B - - - - 0●21○0 - - 310112-16
C - - - - 1●44○28○22○1930115962
D2△2 - - - - - 3○0 - 41105235
E - 2○04○1 - -0●89○0 - 930115962
F6○20●12●4 - 8○0- - 0●66203161334
G1△1 - 2●80●30●9 - -0●41014325-228
H6○0 - 1●2 - - 6○04○0-9301172151