U-11 西三河リーグ 1期 試合結果

期: 1期
年度: 

2021年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2021年07月08日 更新)

1部Aブロック

A…エスペランサ B…マルヤスFC83 C…刈谷南FC D…高浜FC E…刈谷SC F…ヴェルダンA G…豊田東 H…ゼラス安城FCA I…アロンザ 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A0●31△1------------5〇01△151127525
B3〇06〇15〇03〇01〇06〇0------18600241231
C1△11●61●21〇0------5〇12〇110321111103
D---0●52〇1 ---1●6---1△1---4121413-96
E---0●30●1---0△0------0●2103106-67
F---0●1---6〇10△0 ---3〇11●3722110644
G---0●6------------ ---0●70020013-139
H0●5---1●51△1---1●3--- 0●71041321-188
I1△1---1●2---2〇03〇17〇07〇0 13411214172

1部Bブロック

A…刈谷SS B…グランパスU11 C…安城北部FC-A D…ワイヴァン E…DREAM愛知 F…グランパスみよし G…SFC梅坪台 H…81FC刈谷 I…岡崎西 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A0●124△41●4---0△02〇0------5122720-133
B12〇0---14〇15〇32〇0------3〇015500364321
C4△4---5〇1---------------41019544
D4〇11●141●5 ---0●4---------3130624-188
E---3●5---------------5〇4311089-16
F0△00●2---4〇0--- 1〇0------72115232
G0●2------------0●1 5〇00△041215325
H------------------0●5 3〇2311037-47
I---0●3------4●5---0△02●3 1031611-59

2部Aブロック

A…明和FC B…富士松FC C…ヴェルダンB D…下山FC E…モンキーズ F…リーヴェス G…ゼラス安城FCB H…SC高橋 I…幸田JrFC 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A---2〇1---1△1------------41013216
B------4〇32〇1------4〇23〇01240013672
C1●2---1●21●24〇13〇0------623010734
D---3●42〇1 0●44〇10△0---2〇110321111103
E1△11●22〇14〇00△07〇14〇0---14412195141
F------1●41●40△0 ---0●2---1031210-88
G------0●30△01●7--- ---0●61031116-159
H---2●4------0●42〇0--- 1〇0622058-35
I---0●3---1●2------6〇00●1 31307617

2部Bブロック

A…西尾SS B…ペレニアルSC C…豊田AFC-A D…トキワSSS E…亀城FC F…知立SS G…オステンFC H…ジョイフット I…安城SSS 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A0●1---2〇14〇0---0△0---1〇0103117251
B1〇0---------5〇3---------62006334
C------6〇0---6〇0---------6200120123
D1●2---0●6 2〇11●3------0●43140416-128
E0●4------1●2------0●50△01031111-109
F---3●50●63〇1--- 3●5------3130917-87
G0△0------------5〇3 ------41015325
H------------5〇0------ 2●331107346
I0●1------4〇00△0------3〇2 72117342

3部Aブロック

A…一色・西尾SC B…SAMURAI C…安城北部FC-B D…碧南FC E…豊南JFT F…高浜FC B G…鷲塚SS H…棚尾 I…朝日丘FC 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A0●40●5---5〇2---3〇02〇02〇112420121202
B4〇0---0●60△00△0------0●65122412-86
C5〇0---1〇01●2---------3〇0931010284
D---6〇00●1 0●57〇0---6〇03〇112420227151
E2●50△02〇15〇0------3〇1---1031112753
F---0△0---0●7--- ---4〇01〇0721157-25
G0●3--------------- 1〇0---311013-28
H0●2------0●61●30●40●1 ---0050116-159
I1●26〇00●31●3---0●1------ 314089-17

3部Bブロック

A…碧南中央SS B…TIGREY岡崎 C…豊田AFC-B D…はずFC E…細川SSC F…岡崎上地 G…竜神FC H…スウィーズ I…リーヴェス・B 
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A0●21△1------1●7---2〇1---4121411-76
B2〇0---------0●1---4〇11△172117344
C1△1---14〇0---0●1---5〇0---7211202183
D------0●14 0●9---5〇10●121〇06230636-305
E---------9〇0---14〇1---4〇09300271262
F7〇11〇01〇0------ 7〇1------12400162141
G---------1●51●141●7 ---4〇03130726-198
H1●21●40●512〇0--------- ---3130141137
I---1△1---0●10●4---0●4--- 1031110-99